ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่หรือมีราคาแพงเพื่อรถของคุณก็เป็นไปได้รถของคุณจะได้รับการประกาศให้เป็นความสูญเสียทั้งหมด
บริษัท ประกันภัย อาจตัดสินใจว่ารถของคุณอาจจะเป็นความสูญเสียทั้งหมดเมื่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายที่วิธีการหรือเกินกว่ามูลค่าเงินสดของยานพาหนะท​​ี่เกิดขึ้นจริง บริษัท ประกันภัย จะคิดออกว่ามูลค่าเงินสดรถของคุณเกิดขึ้นจริงโดยการสร้างมูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้นจริงทันทีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น


หากคุณเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้นโยบายและผู้ให้บริการประกันภัยของคุณได้ตัดสินใจว่ารถของคุณเป็นความสูญเสียทั้งหมดเพราะการเรียกร้องที่ครอบคลุมผู้ให้บริการ ประกันภัยรถยนต์ ของคุณมักจะมี 10 วันทำการที่จะทำให้คุณเป็นข้อเสนอการชำระเงิน ถ้ารถของคุณถูกขโมยและไม่หายภายใน 30 วันหลังจากการโจรกรรม, ผู้ให้บริการ ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก ของคุณสามารถทำให้คุณมีข้อเสนอการชำระเงินสำหรับรถของคุณ 30 วันหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนของการเรียกร้อง
ถ้าคุณยังไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการประกัน แต่จะมีการเรียกร้องภายใต้ความคุ้มครองการ ประกันออนไลน์ ของผู้อื่นและไดรเวอร์อื่น ๆ ได้รับการพิจารณาว่ามีที่ผิดผู้ให้บริการการประกันภัยสำหรับไดรเวอร์อื่น ๆ มักจะมี 10 วันจะทำให้คุณเป็นข้อเสนอการชำระเงินของคุณ รถหลังจากเสร็จสิ้นการสืบสวนระบุคนขับรถของพวกเขาถูกที่ผิดสำหรับการเกิดอุบัติเหตุและยืนยันยานพาหนะของคุณคือการสูญเสียทั้งหมด

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ข้อเสนอผ่านผู้ให้บริการประกันภัยควรจะอยู่ในจำนวนเงินที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการค้าปลีกการหักเงินน้อยลงสำหรับการบังคับยานยนต์ที่คล้ายกันอย่างมีนัยสำคัญโดยใช้คู่มือการประเมินมูลค่าได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือใช้ข้อมูลดิจิตอลธนาคารที่ให้ค่าที่ถูกต้องทางสถิติสำหรับยานยนต์ที่คล้ายกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยปกติแล้ว บริษัท ประกันภัยอ้างถึงตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แห่งชาติสมาคม easyinsure อย่างเป็นทางการคู่มือรถมือสองวัดสมุดสีฟ้าหรือฐานข้อมูล CCC เพื่อหามูลค่าเงินสดของรถที่เกิดขึ้นจริง ข้อเสนอนี้จะใช้ค่าที่เช่นเดียวกับภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนน้อยกว่าจำนวนเงินที่หักของคุณถ้าจำเป็น

มิฉะนั้น บริษัท ประกันภัยอาจจะคิดออกมูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้นจริงของยานพาหนะของคุณโดยการพูดสำหรับยานพาหนะเดียวกันแน่นอนค่อนข้างจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองในสถานที่ที่เหมาะสมสะดวกให้คุณ หากผู้ให้บริการประกันการใช้คำพูดที่จะทำให้ข้อเสนอของมันก็จะรวมภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนแล้วลบไปหักลดหย่อนนั้นถ้าจำเป็น หากคุณเลือกที่จะรักษายานพาหนะสำหรับการกอบกู้ความเสียหายจะมีการลดลงสำหรับผลรวมของมูลค่าซากของยานพาหนะท​​ี่

การเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ คืออะไรกันแน่

คุณอาจจะขอให้ผู้ให้บริการประกันภัยที่นำเสนอการตั้งถิ่นฐานของตนในการเขียนให้คุณและพวกเขาได้ให้คำแนะนำวิธีการที่ใช้ในการประสบความสำเร็จในข้อเสนอ เช็คราคาประกัน ถ้าคุณทำตามคำขอสำหรับข้อเสนอการตั้งถิ่นฐานเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริการประกันจะส่งให้คุณภายใน 7 วันทำการนับจากคำขอของคุณ หลังจากได้รับของผู้ประกันตนของข้อเสนอการตั้งถิ่นฐานเขียนคุณอาจจะเห็นด้วยกับข้อเสนอหรือปฏิเสธข้อเสนอในการเขียนและทำให้ easyinsure.co.th ขึ้นอยู่กับคำพูดที่คุณได้รับจากตัวแทนจำหน่ายสำหรับยานยนต์ที่คล้ายกันมากโดยใช้โฆษณาที่คุณได้พบหา เบี้ยประกันรถ ออนไลน์  ยานยนต์ที่คล้ายกันมากหรือใช้แหล่งอื่น ๆ ของการประเมินมูลค่าสำหรับยานยนต์ที่คล้ายกันมาก ในกรณีที่คุณทำเคาน์เตอร์เสนอผู้ให้บริการประกันภัยมี 5 วันทำการภายในที่จะยอมรับข้อเสนอที่เคาน์เตอร์ของคุณหรือเพื่อให้คุณมีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทำไม insure ของคุณไม่ให้ถูกต้องมากขึ้นการประเมินมูลค่าของยานพาหนะกว่าที่ หนึ่งที่พึ่งโดย บริษัท ประกันภัย และเฉพาะ การ เช็คบี้ยประกันภัยรถยนต์
หลังจากที่คุณได้รับการอนุมัติข้อเสนอการตั้งถิ่นฐานของคุณอาจถูกขอให้ส่งสำเนาของชื่อของยานพาหนะท​​ี่จะให้บริการประกัน หลังจากที่ผู้ให้บริการ ประกันภัยรถยนต์ ที่ได้รับชื่อก็จะออกเช็คจำนวนของข้อเสนอที่ หากมี  บนยานพาหนะ, ภาระทั้งสองจะได้รับเงินโดยตรงหรือโดยการตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะออกให้แก่คุณและ easyinsure.co.th
ในกรณีที่รถได้รับความเสียหายจากการชนกันอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำท่วม, การละเมิดหรือการเกิดขึ้นอื่น ๆ เท่าที่ราคาในการซ่อมแซมยานพาหนะสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวงเป็นจำนวนมากกว่า 75% ของมูลค่าตลาดที่เหมาะสมของยานพาหนะก่อน ที่จะประสบความเสียหายตามกฎหมาย, ที่จอดรถเป็นที่รู้จักกันในนาม “กอบกู้.” ในกรณีที่คุณเลือกที่จะเก็บรถที่เสียหายให้บริการประกันจะขอให้คุณส่งชื่อของคุณก่อนที่มันจะส่งเช็คสำหรับมูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้นจริง น้อยจำนวนเงินที่กู้ ผู้ให้บริการประกันมีหน้าที่ต้องแจ้ง PA ว่ารถได้รับการประกาศกอบกู้และเจ้าของจะรักษาความครอบครองของยานพาหนะ  แล้วจะออกใบรับรองการกอบกู้ให้กับเจ้าของ

http://xn--12c4bcclbcj0eecc6e3elf7b46a.com/

Skip to toolbar