ประกันภัยรถยนต์

Slider

ประกันภัยรถยนต์

เปรียบเสมือน สิ่งที่จะคอยคุ้มครองเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งทางด้านทรัพย์สิน เงินทองและร่างกายทำให้เราสบายใจหายห่วงเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในการขับขี่และดำเนินชีวิตประจำวัน เราไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้รถ ที่อาจเกิดอุบัติเหตุและเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุ เราก็แค่นึกถึง ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะช่วยเหลือเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณีหรือของตนเอง ค่าซ่อมรถยนต์ ให้คำปรึกษากรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ เป็นต้น

ประกันภัยรถยนต์ กับ ยุคปัจจุบัน …

เนื่องจากการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร / การขนส่ง สิ่งต่างๆรอบตัวเราได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้จึงมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การขับรถยนต์แล้วโทรศัพท์ การก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ การขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค การเสริมสวยบนรถยนต์ ทำให้ทุกคนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวเอง ทำให้เราต้องมาทำความรู้จักกับ ประกันภัยรถยนต์ กันอย่างจริงจัง


ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภัย พ.ร.บ.ถูกตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2536 มุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และ ผู้ที่ดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้ที่ทำมาหากิน ที่เกี่ยวข้องกับทางเท้าเป็นหลัก (เฉพาะในส่วนของร่างกายและชีวิตเท่านั้น) ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้โดยสารรถยนต์ คนเดินเท้า ทายาทของผู้ประสบภัย ทายาทของผู้เสียหาย เมาแล้วขับ พ.ร.บ. นี้ก็ยังช่วยด้วยเช่นกัน รวมถึงในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตก็จะคุ้มครองด้วยเช่นกัน

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยภาคสมัครใจ หมายถึง การทำประกันภัยรถยนต์ด้วยความเต็มใจของเจ้าของรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะมีความคุ้มครอง ที่หลากหลายประเภทให้เลือกตามความเหมาะสม ตามความต้องการและยังให้ความคุ้มครองที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกรณี นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อ เลือกดูประกันภัยประเภทต่างๆของบริษัทแต่ละบริษัทได้ทันที่ ค้นหาข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ แบบง่ายๆสบายๆ และราคาดีต่อใจ พร้อมทั้งดูบริการที่หลากหลาย เช่น การเช็คราคาประกันภัยรถยนต์ที่ต้องยกนิ้วให้ ได้ที่เว็บไซต์ Easy Insure Broker คุณจะได้ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ ที่ทั้งถูกและดี ของดีอย่างนี้ต้องบอกต่อ

**หน้ายิ้ม : อุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินกำลังด้วยเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานน้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้ารวมถึงรถไฟ


คนที่จะทำ ประกันภัยรถยนต์ จะต้องเจอคำว่า ซ่อมห้าง และ ซ่อมอู่ เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่า

ซ่อมอู่ ( อู่นอกเครือ / อู่ในเครือ )

แบ่งได้ 2 อย่าง คือ ซ่อมอู่นอกเครือข่ายของบริษัทประกันรถยนต์

และ ซ่อมอู่ในเครือข่ายของบริษัทประกันระยนต์

ความแตกต่างของ คือ อู่ในเครือข่ายคุณไม่ต้องสำรองเงินออกไปก่อน

เพียงแต่คุณต้องเช็คว่าอู่นี้คืออู่ในเครือของประกันที่คุณใช่หรือไม่

ส่วน อู่นอกเครือข่ายนั้น คุณต้องสำรองเงินออกไปก่อน

หลังจากนั้นจึงนำใบเสร็จไปเคลมเงินจากประกันทีหลัง

ซึ่งอาจจะได้เงินจากประกัน แค่ครึ่งจำนวน เท่านั้น

ซ่อมห้าง หรือ ที่หลายๆท่านอาจจะเรียกว่า ซ่อมศูนย์

คือ การซ่อมศูนย์บริการรถยนต์ที่เราซื้อรถมา

ถ้าเราต้องการนำรถยนต์เข้าซ่อมศูนย์

เราต้องมีกรมธรรม์ หรือ เลือกซื้อกรมธรรม์ เป็นแบบ ซ่อมศูนย์

แต่ถ้าเรามีกรมธรรม์ หรือ เลือกซื้อกรมธรรม์ ที่เป็นแบบ ซ่อมอู่

และเราอยากจะนำรถเข้าไปซ่อมศูนย์เราก็จะต้องเสียเงินส่วนต่าง

ค่าอะไหล่ เรื่องของค่าอะไหล่เองก็อาจจะต่างกัน ค่าแรงงาน

ถ้าเรารับได้ในส่วนนี้ ทางบริษัทประกันภัยก็จะจัดการซ่อมให้ได้

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1

ประกันชั้น1 คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 หรือ ประกันภัยชั้น1 เป็นประกันที่มีคุ้มครองมากที่สุด สามารถเคลมได้ทุกกรณี แต่ว่าเบี้ยประกันจะมีราคาสูง ความคุ้มครอง : ซ่อมเขา + ชนแบบไม่มีคู่กรณี + ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ + ภัยธรรมชาติ + คุ้มครองคนในรถ + คุ้มครองคนในรถคู่กรณี

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2+

ประกันชั้น2+ คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ หรือ ประกันภัยชั้น2+ เป็นประกันที่มีความคุ้มครองสูง รองจากประกันชั้น1 แต่ว่าเบี้ยประกันถูกกว่า ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก ความคุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา(รถชนรถ) + สูญหาย + ไฟไหม้ + ภัยธรรมชาติ + คุ้มครองคนในรถ + คุ้มครองคนในรถคู่กรณี

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2

ประกันชั้น2 คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 หรือ ประกันภัยชั้น2 เป็นประกันที่มีความคุ้มครองปานกลาง รองจากประกันชั้น2+ แต่ว่าเบี้ยประกันถูกกว่า ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากเช่นเดียวกัน ความคุ้มครอง : ซ่อมเขา(ไม่ซ่อมเรา) + สูญหาย + ไฟไหม้ + ภัยธรรมชาติ + คุ้มครองคนในรถ + คุ้มครองคนในรถคู่กรณี

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+

ประกันชั้น3+ คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ หรือ ประกันภัยชั้น3+ ถือว่าเป็น ประกันราคาถูก แต่ยังไม่ถูกที่สุด เป็นประกันที่น่าสนใจตัวหนึ่ง ใครยังไม่ได้ทำประกันรถยนต์ เพราะกลัวจ่ายเบี้ยราคาแพง ทำตัวนี้ไว้เลยค่ะ หนูขอรับรองและแนะนำ ว่าเป็นตัวที่มี ราคาไม่แพง ความคุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา(รถชนรถ) + ภัยธรรมชาติ + คุ้มครองคนในรถ + คุ้มครองคนในรถคู่กรณี

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3

ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 หรือ ประกันภัยชั้น3 เป็น ประกันภัยรถที่มี เบี้ยประกันรถยนต์ ราคาถูกที่สุด ในประกันรถยนต์ทั้งหมด เหมาะกับรถเก่า หรือ รถที่ไม่ค่อยได้ใช้ เบี้ยประกันราคาหลักร้อยกว่าบาทก็ยังมีให้เลือกซื้อด้วยเช่นกัน ความคุ้มครอง : ซ่อมเขา(ไม่ซ่อมเรา) + คุ้มครองคนในรถ + คุ้มครองคนในรถคู่กรณี


ทำ ประกันภัยรถยนต์  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1.  กรณีที่เราไม่เคยทำ ประกันมาก่อน

     – สำเนาทะเบียนรถ
     – สำเนาบัตรประชาชน

2.  กรณีที่เราเคยมีประกันภัยรถยนต์อยู่แล้ว
และต้องการต่อประกันภัยรถยนต์เดิมที่ใช้อยู่

     – สำเนาทะเบียนรถ
     – สำเนาบัตรประชาชน
     – หน้ากรมธรรม์เดิม

3.  กรณีสุดท้ายถ้าเรามีประกันภัยรถยนต์อยู่แล้ว
แต่ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์ที่ใหม่

     – สำเนาทะเบียนรถ
     – หน้ากรมธรรม์เดิม


เอกสารที่ใช้ต่อ ประกันภัยรถยนต์ มีอะไรบ้าง

1. กรณีรถเป็นชื่อคนอื่นใช้บัตรปชช.ของเจ้าของรถ ( พร้อมเซ็น ชื่อ – นามสกุล สำเนาถูกต้องระบุยืนยอมให้ตรวจเช็คเบี้ยประกัน )

2. สำเนาหน้าแรกกรมธรรม์ ปีสุดท้าย ( พร้อมเซ็น ชื่อ-นามสกุล สำเนาถูกต้อง )

3. หลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ( ชำระเงินก็ต่อเมื่อตกลงราคาเบี้ยประกันกับบริษัทเรียบร้อนแล้ว )


คำแนะนำสำหรับคนที่จะตัดสินใจซื้อ  ประกันภัยรถยนต์

1. ควรเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ

2. ดูราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่สบายกระเป๋า เราสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้สบายๆ

3. ดูพฤติกรรมการขับขี่ของตัวเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ การดูความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท และเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ดี


บริษัทนายหน้า ประกันภัยรถยนต์ ที่มีกรมธรรม์ประเภทต่างๆ ไว้บริการลูกค้าครบวงจร.

Slider

Easy Insure ดีกว่าโบรกเกอร์ ประกันภัยรถยนต์ ที่อื่นยังไง

 

มีบริการด้านประกันภัยรถยนต์แบบครบวงจร มีสิทธิประโยชน์เพียบ !!!

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก Easyinsure

 

  • มีสิทธิประโยชน์การผ่อนชำระ ประกันภัยรถยนต์ 0% นาน 4 เดือนแต่ถ้าคุณลูกค้ามี บัตรบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสามารถผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน
  • มีรถยนต์ให้คุณลูกค้าใช้ฟรีระหว่างการซ่อม (เป็นฝ่ายผิด 2 วันแรก ฟรี / เป็นฝ่ายถูก 4 วันแรก ฟรี )
  • มีบริการให้คำปรึกษาคุณลูกค้าเกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรมาได้ที่เบอร์ 02-801-9000 Easyinsure
  • มีบริการส่งเอกสารเกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ ฟรีถึงบ้าน ไม่ต้องเดินทางมารับที่ บริษัทประกันให้เสียเวลา (ในบริเวณจัดส่งเท่านั้น)
  • มีบริการคืนเงิน 100% หากจะยกเลิก ประกันภัยรถยนต์ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด
  • มีบริการทนายให้คำแนะนำ ประกันภัยรถยนต์ ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ หรือ ประกันเคลียร์ไม่ลงตัว ทางเราพร้อมที่จะช่วยเหลือ
  • มีบริการฟรีค่าแท็กซี่ EasyInsure จ่ายให้ฟรี ค่าแท็กซี่ระหว่างการซ่อมรถยนต์ สูงสุด 3,000 บาท/ปี* เมื่อทำ ประกันภัยรถยนต์ กับทางเรา

1. เลือกประกัน

เลือกประเภทประกันภัยที่สนใจ

2. กรอกรายละเอียด

กรอกข้อมูลที่จำเป็นในการทำประกันภัย

3. ชำระเงิน

ทางเลือกในการชำระเงิน

4. รับกรมธรรม์

รอรับกรมธรรม์ถึงมือคุณ

วิธีการเช็คเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ โดยวิธีการแบบ Easy Easy !!!

บริษัท ประกันภัยรถยนต์

ทางเลือกกว่า 30 บริษัทประกันที่เราดูแล

การรับรองที่ทำให้คุณ เชื่อถือ และไว้วางใจได้ในการทำ ประกันภัยรถยนต์ กับเรา

ขอขอบคุณ
https://www.easyinsure.co.th/

https://www.ancbroker.com/ https://www.dsurebroker.com/category/

Skip to toolbar