มาแอบส่องชีวประวัติของ นิทัศน์ สวนสมุทร เพื่อใช้เป็นตัวเลือกกันเถอะ ♥

นิทัศน์ สวนสมุทร เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดที่กรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 ยังคงรอคอยใครสักคนเข้ามาเติมเต็มหัวใจ