การโอนรถ

การโอนรถ นั้นเป็นการดำเนินการที่สำคัญ ผู้ที่โอนควรจัดการในเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อเดินทางเข้ามาทำเรื่องที่กรมขนส่งทางบกแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้คุณ เมื่อผ่าน ก็จะมีรับเอกสารสำคัญที่คุณซึ่งเป็นเจ้าของรถคนใหม่ต้องได้รับ ดังนี้

เล่มทะเบียนรถ

สำหรับทะเบียนรถ แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้ของผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ดังนั้น ทางกรมขนส่งจึงได้ให้เล่มทะเบียนรถใหม่กับคุณนั่นเอง โดยทะเบียนนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และผู้ที่เป็นเจ้าของ คุณจึงควรจะต้องเก็บรักษาเล่มทะเบียนนี้ไว้ให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือความยุ่งยากเมื่อเล่มทะเบียนหายนั่นเอง

เพราะหากตัวเล่มหาย จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการอยู่อย่างนาน เพื่อทำเล่มใหม่ขึ้นมา ถือเป็นเอกสารที่ผู้รับโอนรถต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง

ป้ายทะเบียนรถ

เมื่อเสร็จสิ้น ขั้นตอนการโอนรถ แล้ว สิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกับเล่มทะเบียนก็คือป้ายทะเบียนนั่นเอง ป้ายทะเบียนนั้นเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีเช่นเดียวกัน เนื่องจากป้ายทะเบียนก็จะมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้รถใช้ถนนเช่นกัน

เพราะทะเบียนนั้นจะกำหนดหมายเลขและมีจังหวัดที่ซื้อรถด้วย หากรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประเภทใด ๆ ก็ตามไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ออกโดยทางกรมขนส่ง ก็จะถือว่าผิดกฎหมาย เว้นแต่ว่าป้ายมีความชำรุดหรือเสียหายนั่นเอง เมื่อได้รับทะเบียนรถแล้ว ควรนำมาติดที่รถของคุณทันที

เครื่องหมายเสียภาษี

เครื่องหมายเสียภาษีนั้น ก็คือ เครื่องหมายหรือแผ่นป้ายที่แสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล ได้แก่ สถานที่ที่ได้รับเครื่องหมายเสียภาษี หมายเลขทะเบียนรถ และวันหมดอายุของแผ่นป้าย ซึ่งเมื่อหมดอายุเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องจ่ายเงินสำหรับการเสียภาษีและจะได้รับเครื่องหมายเสียภาษีใหม่

แน่นอนว่า คุณจะต้องไม่ลืมที่จะ ต่อภาษีรถยนต์ เพื่อให้ได้รับแผ่นป้ายใหม่ก่อนที่จะหมดอายุด้วยนั่นเอง ดังนั้น อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ภายในกี่วัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในขณะที่ใช้งานรถยนต์นั่นเอง

หลังจาก การโอนรถ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางกรมขนส่งทางบก ฝ่ายทะเบียน ก็จะนำเอกสารที่จำเป็นจะต้องมี สำหรับผู้ที่ใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล แน่นอนว่าเมื่อคุณเป็นเจ้าของรถยนต์แบบเต็มตัวและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เอกสารเหล่านี้ก็มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่มีรถยนต์เช่นกัน

และเมื่อคุณได้รับเอกสารเหล่านี้ครบถ้วนแล้ว อย่าลืมดำเนินการต่ออายุแผ่นป้ายและทะเบียนรถตามที่กำหนด และควรเก็บรักษาหลักฐานหรือเอกสารเหล่านี้ไว้ให้ดีที่สุด เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและความปลอดภัยของคุณเอง

อ่านเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติรถยนต์ หรือ พรบ รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง ทำไมต้องบังคับให้ทำ ?