มีโอกาสที่จะซื้อรถใหม่เป็นสิ่งที่น่าพอใจมากเสมอ แต่ต่อไปเพื่อความพึงพอใจที่ยังมีขั้นตอนของระบบราชการจำนวนมากเพื่อดูแลการถ่ายโอนของการ ประกันภัยรถยนต์ รถเก่าไปใหม่ ครั้งแรกของทั้งหมดที่คุณต้องรู้ว่าการถ่ายโอนนี้สามารถทำเฉพาะในกรณีที่คนขับรถของรถเก่าและใหม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
ขั้นตอนแรกในการถ่ายโอนการ ประกันภัยรถยนต์ เก่าไปใหม่คือการมีใบแจ้งหนี้ที่อยู่ในมือของรถใหม่ จากนั้นโดยการติดต่อกับโบรกเกอร์ของคุณโอนสามารถทำได้ด้วยความเร็วสูงสุด แต่อย่าลืมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของการประกันเพราะมันจะคำนวณตามปัจจัยหลายประการรวมทั้งยี่ห้อและปีของรถ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังแตกต่างกันไปตามรายละเอียดของพวกเขาสถานที่ที่รถจะผ่านคืน (บนถนนหรือโรงรถ) นำไปหักลดหย่อนและครอบคลุมได้รับการแต่งตั้ง
หากคุณได้จ่ายเงินงวด ประกันรถยนต์ เก่าหรือได้เสร็จสิ้นแล้วจ่ายเงินค่าใช้จ่ายจะถูกทำโดยรถใหม่กว่า ในทางปฏิบัติถ้าประกันภัยรถยนต์เก่า 18000 จำนวนเงินที่ได้รับการตัดสินและความคุ้มค่าของรถใหม่คือคุณจะต้องจ่าย 15000 ส่วนเกิน
หากคุณได้สะสมโบนัสสำหรับการใช้งานของรถเก่าที่พวกเขาจะไม่ได้หายไป แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลง จากนั้นหลังจากได้รับรถใหม่อยู่ในมือและได้รับในการติดต่อกับโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและผู้ประกอบการจะคำนวณค่าทดแทนและจะจัดให้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นของรถเก่า
ด้วยการตรวจสอบรถเก่าของบัตรกำนัลและใบแจ้งหนี้ใหม่ในมือแทนเสนอถูกส่งไปยังผู้ประกันตน หลังจากเอกสารทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ประกันตนก็ elaborates ทดแทนการรับรองและการถ่ายโอนสามารถดำเนินการได้

http://www.xn--12c4bcfhbk6bsbdce1pqac34a1e.com/