ประกันรถ แค่คิดจะทำก็ได้เปรียบ

ประกันรถ แค่คิดจะทำ ก็ไม่เสียเปรียบแล้ว

ในการขับขี่รถในแต่ละครั้ง  เราไม่สามารถคาดการว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง  ดังนั้นการทำประกันจึงถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้น  ในการทำประกันแต่ละครั้งเราเองก็หวังว่าจะได้รับความยุติธรรม และช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่เมื่อเกิดเหตุต่างๆขึ้น

ซึ่งเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันหลายๆเหตุการณ์หลายๆ ครั้ง   ด้วยความที่เจ้าของกรมธรรม์ที่มีความรู้แต่ก็ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันและเงื่อนไขต่างๆที่ทางผู้เอาประกันได้ตกลงทำไว้  ซึ่งด้วยเหตุนี้เองจึงอาจทำให้หลายคนถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเสียเปรียบจากทางบริษัทโดยที่ไม่รู้ตัวได้  เพราะฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นที่ผู้เอาประกันจะต้องมีความรู้ มีสติ  ศึกษาให้รอบคอบก่อตัดสินใจในการเลือกซื้อ ประกันรถ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการถูกเอาเปรียบในภายหลังตามมา

โดยสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาในการเลือกซื้อ ประกันรถ  ก็คือ  ลักษณะของประกันที่เราต้องการทำ ว่าเราต้องการกรมธรรม์แบบไหน  ให้ความคุ้มครองในแบบใดบ้างแล้วครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน  และที่สำคัญที่สุด  เมื่อซื้อประกันไปแล้วสามารถที่จ่ายเบี้ยประกันได้ โดยที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเงิน  เพราะการเลือกจ่ายเบี้ยประกัน จะต้องสามารถจ่ายได้ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ มิเช่นนั้นการทำประกันครั้งนี้อาจสูญเปล่า และเสียผลประโยชน์ไปโดยสิ้นเชิงก็ได้

ต่อมาก็มาในการเลือกซื้อประกันรถ ที่ดีนั้นจะต้องเป็นการเลือกซื้อประกันจากตัวแทน หรือนายหน้าขายประกันที่มีใบอนุญาตอย่างชัดเจน ที่สำคัญจะต้องเป็นตัวแทนและนายหน้าที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องของประกันภัยได้อย่างละเอียดและถูกต้อง  และโดยบางครั้งอาจจะตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเองผ่านบริษัทประกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ

อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องดูให้ละเอียดเพื่อเป็นการลดโอกาสในการเสียเปรียบในการทำ ประกันรถ  คือ การกรอกข้อมูลในคำขอเอาประกัน หากเป็นไปได้ให้เราเป็นคนกรอกด้วยตัวเอง หรือในกรณีที่ไม่ว่างต้องการที่จะให้ตัวแทนหรือนายหน้าประกันกรอกให้ เราก็จะต้องอ่านข้อมูลอย่างครบถ้วน ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุและความต้องการของผู้เอาประกันหรือไม่ ก่อนที่เราจะลงลายมือชื่อตกลงยินยอม   โดยหลังจากนั้นเมื่อได้กรมธรรม์ประกันมาแล้ว  ก็ควรที่จะอ่านข้อมูลสัญญาในกรมธรรม์ให้ละเอียดด้วย เพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสจากการเอารัดเอาเปรียบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นอกจากนั้นแล้ว ในเรื่องของการกรอกเอกสารต่างๆในการทำ ประกันรถ จะต้องมีให้ความระมัดระวังและใส่ใจเป็นพิเศษ และที่สำคัญควรกรอกเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอทำประกันเท่านั้น  หากพบว่าเป็นเอกสารอื่นที่นอกเหนือจากนี้ผู้เอาประกันทำแล้ว   จะต้องมีการอ่านและทำความเข้าใจในเรื่องของข้อตกลงให้ถูกต้องเสียก่อนที่จะลงลายมือชื่อ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมา  อาจจะส่งผลกระทบเมื่อถึงเวลาเคลมประกันก็ได้  จุดสำคัญอีกหนึ่งจุด ก็คือ  ผู้เอาประกันจะต้องพิจารณาให้ดี  ในส่วนของตัวแทนขายประกันที่มาเสนอขายประกันต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวแทนเหล่านี้จะมีความรู้แต่ก็ไม่ลึกพอ  ซึ่งเขาจะให้ข้อมูลในส่วนของข้อดีของประกันเท่านั้น  เพื่อเป็นการช่วยโน้มน้าวให้เราเกิดการคล้อยตาม และตกลงซื้อประกันรถ  แต่การ ซื้อประกันรถ แบบนี้อาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาที่ตามมา จนไม่อาจสามารถที่จะแก้ไขได้ แถมยังต้องเสียเงินค่า เบี้ยประกันรถยนต์ ไปเปล่าๆอีกด้วย