ป้ายจราจร

การปฏิบัติตามกฎจราจรนั้นเป็นสิ่งสำคัญและคุณควรกระทำ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางบนถนน อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่นั้นก็มาจากความไม่ระมัดระวังและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนั่นเอง สำหรับ ป้ายจราจร ที่มีผู้ฝ่าฝืนจำนวนมากที่สุด 10 รูปแบบ ที่มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ดังนี้

  1. ป้ายหยุด ป้ายที่คนนิยมฝ่าฝืนมากที่สุด เห็นได้จากบริเวณที่มีป้ายและไฟแดง คนบางส่วนที่มักอ้างว่ารีบ จะขับตรงไป ไม่หยุดตามป้ายจราจร
  2. ป้ายให้ทาง ป้ายที่ให้ทางรถคันอื่น ๆ ผ่านไปก่อน ไม่ว่าจะเป็นรถหรือคนที่กำลังเดินอยู่บนถนนก็ตาม
  3. ป้ายเตือนขับรถให้ช้าลง ป้ายที่เตือนให้ขับรถช้าลง มีผู้ใช้รถใช้ถนนบางคนที่ฝ่าฝืน โดยที่ขับรถเร่งความเร็วมา แล้วลดความเร็วไม่ทัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  4. ป้ายชิดซ้ายหรือชิดขวา ผู้ที่ฝ่าฝืนป้ายจราจร มักจะชอบเปลี่ยนเลนถนน เพราะยังไม่แน่ใจว่าจะขับรถชิดในฝั่งใดดี
  5. ป้ายจุดกลับรถ หลายคนชอบขับขี่รถย้อนศร ไม่กลับรถในจุดที่มีป้าย ซึ่งเป็นการกระทำที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุกับรถที่ขับสวนมามาก
  6. ป้ายห้ามแซง เป็นป้ายที่ทำขึ้นมาเพื่อ “ห้าม” อย่างแท้จริง แต่ก็ยังมีผู้ที่ขับรถแซงคันหน้า เพื่อที่จะได้ถึงที่หมายได้รวดเร็ว
  7. ป้ายห้ามกลับรถ ในกรณีนี้ก็อาจพบได้ในผู้ที่มาผิดเส้นทางและต้องการกลับรถ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกรถคันอื่นเฉี่ยวชน
  8. ป้ายห้ามรถประเภทต่าง ๆ ป้ายจราจรสำหรับห้ามรถผ่าน เช่น ห้ามรถยนต์ ห้ามรถบรรทุก เป็นต้น พบเห็นได้บ้าง แต่จะไม่บ่อยนัก
  9. ป้ายห้ามจอดรถ ในบางกรณี ก็มีผู้ที่ฝ่าฝืนหรือผู้ที่มักง่าย ต้องการจอดรถในบริเวณที่ไม่ได้จัดไว้ให้จอด
  10. ป้ายหยุดตรวจ ป้ายจราจรสุดท้าย อีกป้ายที่คนไม่น้อยที่จะฝ่าฝืนด่านตรวจ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ขับอาจรู้ตัวว่ากระทำผิดกฎหมาย เช่น เมาแล้วขับ ไม่ได้พกใบขับขี่ เป็นต้น

สำหรับ 10 ป้ายจราจร ที่คนนิยมฝ่าฝืน ทั้งที่มีความหมายอยู่ชัดเจน เช่น ป้ายห้ามกลับรถ ป้ายห้ามจอด ป้ายห้ามแซง เป็นต้น ซึ่งเหตุผลที่มีข้อกำหนดทั้งหมดออกมานั้นก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคน ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนจึงควรร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการจราจรที่สะดวกสบาย ไม่ติดขัด ไร้ปัญหาอุบัติเหตุอีกต่อไป