พฤติกรรมการขับขี่

พฤติกรรมการขับขี่ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะนั้นเป็นอย่างไร มีทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างไร มีระเบียบวินัยหรือไม่ เป็นต้น แน่นอนว่าผู้ที่มีขับขี่อย่างเคารพกฎจรราจร ก็จะทำให้การใช้รถใช้ถนนราบรื่นมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือมีการฝ่าฝืน ก็อาจทำให้เกิด “อุบัติเหตุ” ได้ โดยเราได้จัด “10 อันดับของ พฤติกรรมการขับขี่ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในประเทศไทย” มีดังนี้

  • การหลับใน การหลับในนั้นสามารถทำให้ผู้เสียหายบาดเจ็บหนักหรือเสียชีวิตได้ เพราะผู้ที่หลับในจะไม่สามารถบังคับรถให้หลีกหรือชะลอรถได้ทัน ดังนั้น ควรที่พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนขับขี่ยานพาหนะทุกครั้ง
  • ดื่มแอลกอฮอล์ แน่นอนว่ารองลงมาจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย ซึ่งเราจะได้ยินในข่าวหรือในโฆษณากันทุก ๆ ปี ก็คือ การดื่มแล้วขับนั่นเอง
  • โทรศัพท์ขณะขับรถ ในบางครั้งอาจจะต้องใช้มือในการถือโทรศัพท์หรือดูโทรศัพท์จนลืมมองทางด้านหน้า ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  • การตัดหน้าแบบกระชั้นชิด หากรถตัดหน้ากัน ขึ้นอยู่กับความเร็วของรถแต่ละฝั่งด้วยว่าจะเร็วมากหรือไม่ หากขับเร็วมีโอกาสเสียชีวิตมากทีเดียว
  • ฝ่าไฟแดง การขับรถฝ่าไฟแดง ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นกัน เพราะอาจทำให้รถยนต์ที่กำลังจะหยุดนั้นเสียจังหวะ หรืออาจขับรถปาดหน้าผู้อื่นได้
  • ไม่เปิดไฟเลี้ยว เมื่อไม่เปิดไฟเลี้ยว คนที่กำลังจะเลี้ยว อาจจะประเมินว่าไม่ถูกว่าจะไปทางใด ก็ทำให้เกิดรถชนกันและได้รับบาดเจ็บ รถยนต์เกิดความเสียหายได้
  • เปลี่ยนเลนกะทันหัน การเปลี่ยนเลนกะทันหัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ควรสังเกตให้ดีก่อนย้ายเลน
  • การมองเห็นไม่ดี อีกหนึ่งปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นเพราะสภาพอากาศหรือเวลาที่ทำให้สายตาพร่ามัว ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้
  • สิ่งกีดขวาง หากมีสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้า และไม่สามารถหยุดรถยนต์ได้ทัน ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ขับรถคันอื่นหรือกับสิ่งของนั้นได้ ควรที่จะชะลอรถเมื่อพบสิ่งกีดขวาง
  • ขับรถเร็ว การขับรถเร็วนั้น แน่นอนว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งการชนผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงตัวผู้ขับด้วยเช่นกัน ดังนั้น ไม่ควรขับขี่รถเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดด้วย

ทั้งหมดคือ 10 อันดับ พฤติกรรมการขับขี่ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนี้ หวังว่าท่านผู้อ่านจะขับขี่อย่างระมัดระวัง เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนราบรื่นมากยิ่งขึ้น แล้วอุบัติเหตุทั้งหลายจะน้อยลงอย่างแน่นอน