เทเวศประกันภัย

ปัจจุบันบริษัทที่ให้บริการประกันรถยนต์มีเกิดขึ้นใหม่ จนมีให้เลือกเยอะอย่าง เทเวศประกันภัย และบริษัทที่เป็นผู้นำต่างพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง พยายามนำเสนอบริการให้ตรงจุด ซึ่งบางบริษัทถึงเข้านำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาพัฒนาเพื่อส่งเสริมการตลาด สำหรับหนึ่งในบริษัทที่ยังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

นั้นคือการบริหารงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาทั้งด้านการบริการหลังการขาย การพัฒนาบุคลากร การเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาด้านการบริการ จนปัจจุบันบริษัทสามารถยึดตำแหน่งผู้ให้บริการประกันรถยนต์ที่คนไทยเลือกใช้งาน

เนื่องจากการเน้นบริการหลังการขาย สามารถติดต่อได้ง่ายและมีรายละเอียดขั้นตอน การเคลมประกัน ที่สะดวก อีกทั้งออกแบบอำนวยความสะดวกให้ผู้ทำประกันสามารถยื่นเรื่องการเคลมประกันรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และการเพิ่ม call center เพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้กับผู้ทำประกัน จนปัจจุบันขึ้นมาเป็นบริษัทประกันรถยนต์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย หากพูดถึงประกันรถยนต์ต้องนึกถึงเทเวศประกันภัย

ประวัติเทเวศประกันภัย

 • จุดเริ่มต้นของบริษัท กระทรวงการคลังมีความคิดต้องการลดภาระค่าเบี้ยประกันภัยของหน่วยงานต่างๆภายในรัฐบาล จึงต้องการจัดตั้งบริษัทประกันภัยเป็นของตัวเอง
 • จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ มีความคิดริเริ่มเมื่อพ.ศ. 2489 และหลังจากนั้นวันที่ 14 ตุลาคม 2489 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งบริษัทประกันภัย ตามข้อมูลนโยบายพิเศษที่มอบให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • เงินจดทะเบียนครั้งแรก ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท
 • จำนวนหุ้นบริษัทครั้งแรก หุ้นสามัญ 40,000หุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
 • ทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีหุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าอยู่ที่หุ้นละ 10 บาท
 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน วันที่ 11 สิงหาคม 2537
 • รูปแบบการประกันภัย ดูแลประกันวินาศภัยแบบวงจร
 • สังกัดหน่วยงานผู้ดูแล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พันธสัญญาของทางบริษัท เทเวศประกันภัยคุ้มครองเคียงข้างคุณ
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 1291
 • ที่อยู่ในการติดต่อของบริษัท อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ 10200

บริษัทเทเวศประกันภัย ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันภัยชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียง และยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์หรือประกันในรูปแบบต่างๆ โดยทางบริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ และเน้นBrand Attributes คุณสมบัติ 4 ประการเพื่อดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ นั่นคือ

 • ลูกค้าคือหัวใจ
 • คงไว้ให้เกียรติภูมิ
 • มีความรอบรู้เชี่ยวชาญ
 • พร้อมสื่อสารความเชื่อมั่น

โดยปณิธานนี้ เป็นข้อมูลที่สามารถหล่อหลอมให้บุคลากรของทางบริษัททำความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน จึงทำให้บริษัทสามารถคงอยู่และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ทำประกัน จนสามารถยืนระยะในการทำธุรกิจในวงการประกันภัยได้อย่างมั่นคง

ดังนั้นหากใครที่สนใจทำประกันรถยนต์กับเทเวศประกันภัย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย เพื่อสอบถามข้อมูลว่าดีไหม และมีบริการอะไรบ้าง ได้ที่ อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ประกันภัย ที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้เลย