โอนประกันรถยนต์

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ ในสมัยนี้มีทางเลือกมากมายตามที่ต้องการ เมื่อคุณต้องการซื้อรถยนต์ คุณสามารถซื้อรถคันใหม่ได้จากที่บริษัทขายรถโดยตรงหรืออาจซื้อจากผู้ที่ต้องการขายรถก็ได้เช่นกัน แต่อย่าลืม โอนประกันรถยนต์ ด้วย เพราะการตัดสินใจนั้นมักจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและเงินทุนในการซื้อรถด้วย หากคุณต้องการซื้อรถยนต์มือสอง แน่นอนว่าจะต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนหลากหลายด้านของรถ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย

อ่านเพิ่มเติม : 3 สิ่งที่คุณควรทำก่อนที่จะ จัดไฟแนนซ์รถป้ายแดง

นอกจากการตรวจสอบทั่วไปอย่างสภาพรถแล้ว สิ่งที่สำคัญมากกว่า ก็คือ เอกสารต่าง ๆ ที่เจ้าของรถครอบครองอยู่ ในที่นี้จะรวมถึง “ประกันรถยนต์ด้วย” คุณจะต้องดำเนินการโอนรถมาเป็นของตนเองก่อน โดยเอาเอกสารต่าง ๆ เช่น คู่มือรถ ทะเบียนรถ เป็นต้น ไปดำเนินการโอนทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก เมื่อเรียบร้อยแล้ว จึงมาดำเนินการโอนประกันรถยนต์ เพื่อให้บริษัทประกันให้ความคุ้มครองกับเจ้าของรถใหม่ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

ประกันแบบระบุผู้ขับขี่

การดำเนินการสำหรับประกันระบุผู้ขับขี่ คุณจะต้องแจ้งเปลี่ยนชื่อให้ตนเองเป็นเจ้าของรถใหม่ก่อน แล้วจึงเปลี่ยนชื่อผู้ทำประกันรถยนต์ให้เป็นชื่อของคุณเอง เพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินการเคลมหรือการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง เมื่อดำเนินการแล้ว คุณก็ต้องขอเอกสารเป็นหนังสือยินยอมการโอนประกันจากเจ้าของคนเดิม จากนั้นยื่นใบซื้อขายเพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ทำประกันรถยนต์ให้เป็นชื่อของคุณแทนนั่นเอง

ประกันแบบไม่ระบุผู้ขับขี่

การโอนประกันรถยนต์ แบบไม่ระบุผู้ขับขี่ เป็นประกันที่คุณสามารถใช้งานได้เลยทันที จนถึงช่วงที่ประกันหมดอายุ แต่หากคุณต้องการที่จะรับสิทธิ์ในการประกันรถ ก็ต้องดำเนินการ ยื่นเอกสารเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเอง โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการโอนประกัน ก็คือ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถคนเก่า พร้อมทั้งการลงชื่อยินยอมให้โอนประกัน อีกทั้งผู้ใช้ใหม่ต้องยื่นใบซื้อขายเพิ่มเติม สำหรับการเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกัน พร้อมส่งเอกสารให้บริษัทประกันเพื่อดำเนินการ

เมื่อคุณเลือกซื้อรถยนต์มือสอง แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของรถนั้นได้ทำประกันรถยนต์เอาไว้ก่อนหน้านั้นด้วย คุณก็จะต้องดำเนินการในเรื่องการโอนสิทธิ์ประกัน ตามที่สมควรกระทำ เพราะหากว่าคุณดำเนินการโอนรถแล้วไม่มาทำเรื่องโอนประกันเอาไว้แต่เนิ่น ๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ขับรถชนหรือผู้ได้รับผลกระทบก็ตาม ทางประกันนั้นก็ไม่สามารถให้ประกันอย่างทันท่วงทีได้ เนื่องจากสิทธิประโยชน์ในการประกันรถยนต์นั้นยังอยู่ที่เจ้าของเก่านั่นเอง รู้ดังนี้แล้ว ก็ควรรีบดำเนินการ โอนประกันรถยนต์ เพื่อปัญหาต่าง ๆ จะหมดไปแน่นอน