ไฟตัดหมอก

ปกติแล้วช่วงฤดูหนาว ในบางประเทศแถบตะวันตกหรือในประเทศไทยภาคที่มีอากาศหนาวจัด สิ่งที่ตามมาก็คือ การเกิดหมอกนั่นเอง หากมีหมอกก่อตัวขึ้นหนาจัดก็จะบดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นได้ ดังนั้น จึงต้องมีการใช้ ไฟตัดหมอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในขณะที่กำลังเดินทางนั่นเอง แต่ก่อนใช้ จะต้องมาดูประโยชน์ของมัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้ เพื่อให้ไม่รบกวนผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมาย ดังนี้

การเปิดไฟประเภทนี้ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ขับรถในที่หมอกหน้า ทำให้มองไม่เห็นสถานที่หรือเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าหรือหากมีหมอกปานกลางจะเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก รถยนต์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยจะใช้ เพราะมีหมอกลงหนาเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจัดอย่างภาคเหนือที่อุณหภูมิอยู่ในขั้นที่ติดลบ อีกทั้งในเวลากลางคืนที่มีแสงน้อย ก็จะไม่สามารถที่จะขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือในบางพื้นที่มีหมอก ทำให้ต้องใช้ไฟประเภทนี้นั่นเอง

ในบางกรณีการเปิดไฟตัดหมอก แต่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่กำลังเดินทาง เนื่องจากแสงไฟนี้มีลักษณะคล้ายไฟสปอร์ตไลท์ อาจรบกวนการขับขี่ของผู้อื่นได้ แสงไฟเป็นแบบไฟสูง หากมีรถขับสวนมาก็ก่อให้เกิดอันตรายไม่น้อย ดังนั้น ใช้แสงตัดหมอกเพียงในช่วงเวลาที่มีหมอกหนาทึบจนมองเห็นทางข้างหน้าไม่ชัดเจน จะดีกว่าการรบกวนผู้ใช้รถใช้ถนนผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย

นอกจากการเปิดในที่ที่หมอกน้อยจะรบกวนผู้อื่นแล้ว ก็ยังผิดกฎหมายการจราจรอีกด้วย เมื่อฝ่าฝืนกฎ เมื่อเปิดไฟทิ้งไว้โดยที่ไม่มีหมอกหรือหมอกเบาบาง ไม่มีผลต่อการมองเห็นเส้นทางการจราจร โดยทางกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าสามารถใช้ไฟได้ก็ต่อเมื่อมีหมอกหรือฝุ่นละออง ที่เป็นอุปสรรคหรืออันตรายต่อการขับรถ และจะต้องไม่มีรถที่ขับสวนทางมา หรือรถที่อยู่ด้านหน้าด้วย ดังนั้น คุณควรระมัดระวังในการใช้ไฟในลักษณะนี้มากขึ้นด้วย

อ่านเพิ่มเติม : 10 พฤติกรรมการขับขี่ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

หากคุณจะติดตั้งหรือซื้อรถยนต์ที่มี ไฟตัดหมอก คุณก็จะต้องระมัดระวังในการใช้งานตามกฎหมายหรือกฎจราจร เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อตัวของคุณเองและผู้อื่นด้วยเช่นกัน หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีหมอก จะต้องไม่เผลอเปิดไปขับรถในท้องถนน เพราะสิ่งที่ตามมาก็คือบทลงโทษทางกฎหมายจากพฤติกรรมประมาทของตัวคุณเอง ทำให้เสียเวลา เสียเงิน และเสียอนาคตเพราะถูกทางเจ้าหน้าที่เข้ามาจับตามบทลงโทษด้วยนั่นเอง ไฟสำหรับตัดหมอก หากใช้ถูกวิธี ทุกการขับขี่ก็จะปลอดภัย