ช่วงนี้สถานการณ์โรคโควิด ไวรัสโคโรน่าเบาลงไปเยอะครับ หลังจากเริ่มคลายล็อกรถบนท้องถนนก็เริ่มกลับมาติด ผู้คนเริ่มวางแผนเที่ยวหยุดยาว สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจและกำลังมองหาประกันดี ๆ สักตัวแต่ไม่รู้จะ ไปทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี บทความนี้จะนำเสนอว่าบริษัท สินมั่นคงประกันภัยดีไหม พาไปดูประวัติความเป็นมา ข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความคุ้มครองคลอบคลุมหลากหลายสไตล์ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และศูนย์ซ่อมรถยนต์ / อู่ในเครือ จะครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ไหมเดียวเราไปดูกัน

สินมั่นคงประกันภัยดีไหม

อย่างแรกเราต้องมาดูประวัติความเป็นมาก่อน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลักเริ่มดำเนินธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท แต่เดิมใช้ชื่อบริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กว่าจะมาเป็นสินมั่นคง

 • ปี 2534 จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2537 จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด
 • 2538 มีการร่วมทุนกับบริษัท Royal & Sun Alliance เป็นบริษัทประกันชั้นน้ำของประเทศอังกฤษ มีเบี้ยประกันภัยสุทธิเทียบเป็นจำนวนเงิน 387,790 ล้านบาท มีเครือข่ายสาขากว่า 50 ประเทศทั่วโลก
 • 2540 ท่านกรรมการผู้จัดการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันผู้พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ในฐานะที่นำองกรค์สู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ มีการจัดวางโครงสร้างแบบแผนในการพัฒนาบุคลากรที่ดี
 • 2543 ใช้ระบบ intranet เพื่อติดต่อสื่อสารในองกรค์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางเว็บไซต์ และเป็นรายแรกที่มีศูนย์ Call center เบอร์เดียวทั่วไทย
 • 2547 ขยายตลาดในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การประกันภัยอิสรภาพ ได้นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทน และได้ขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหม่หลายแห่งในกรุงเทพฯ
 • 2548 ยกระดับมาตรฐานเวลาในทุกขั้นตอนของการให้บริการ นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทน และขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ
 • 2552 บริษัทฯ เป็น 1 ใน 15 สถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ให้เป็นสถาบันจัดอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อรองรับและพัฒนายกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมตัวแทนของบริษัทฯ ในปี 2552 จำนวน 55 ครั้ง ทั่วประเทศ มีตัวแทนผ่านการอบรมและได้รับการรับรองผ่านการอบรมจากบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 2,292 คน
 • 2556 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2555 ประเภทบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 จาก คปภ. โดยได้รับคัดเลือกจากจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 64 บริษัท
 • 2559 บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำธุรกรรม ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านสื่อ Digital และ Line โดยทำธุรกรรมแบบออนไลน์ กับ Broker และ Finance -เพิ่มช่องทางการชำระเงินใหม่ๆ ผ่าน Payment Gateway เพื่อบริการลูกค้า และลงทุนเพิ่ม Data storage ให้เพียงพอกับการรองรับการเติบโตของธุรกรรม และ Big Data ในอนาคต
 • 2560 ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น SMK Health App สำหรับลูกค้า เพื่อบันทึกการออกกำลังกาย รับประทานอาหาร และประมวลผลเพื่อเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า และบริษัทได้รับใบรับรองการทำธุรกรรมทาง Electronics ตามเกณฑ์ของสำนักงานคปภ. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

บริษัทประกันภัยจะต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 โดยข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนที่ร้อยละ 497.31 และบริษัทยังคงมีเงินกองทุน ส่วนเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดเป็นจำนวนถึง 5,832.66 ล้านบาท ถือเป็นเงินกองทุนส่วนเกินซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต และบริษัทได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์และบริการของสินมั่นคงประกันภัย

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลักตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ จึงทำให้ผู้คนมั่นใจเลือกสินมั่งคงและไว้วางใจมาโดยตลอด บริษัท ฯ มีบริการด้านสินค้าด้วยกัน 4 ประเภท ประกันภัยรถยนต์, ประกันสุขภาพและโรคมะเร็ง, ประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด แต่ละประเภทแต่ละแพ็คเกจก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป หลากหลายความคุ้มครอง ผู้ทำประกันควรศึกษาข้อมูลอ่านกรมธรรม์ให้ครบถ้วน

 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภท 1
  • ตามเวลา : ประกันรถยนต์ตามเวลา สู้ภัยโควิด-19 เลือกได้ตามใจ ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 3,4,6,12 เดือน
  • คนกรุง : เบี้ยเริ่มต้น 11,600 บาท เบี้ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง คุ้มครองครอบคลุมทุกกรณี
  • คนดี : โปรไฟล์ยิ่งดี เบี้ยประกันยิ่งถูก เริ่มต้น 6,999 บาท โปรไฟล์ดี มีค่าเป็นส่วนลด ซื้อง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • ตามไมล์ : เบี้ยเริ่มต้น 11,600 บาท | ทุนประกัน 200,000 บาท คืนไมล์ คืนเงิน พร้อมรับเบี้ยประกันคืนสูงสุด 15 %
  • ซ่อมศูนย์ : สามารถนำรถประกันที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆได้ โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำเป็นพิเศษ
  • ตามวัย 30 อัพ : สำหรับรถยนต์ที่ติดกล้อง CCTV ,  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์, ส่วนลดประวัติดีเมื่อต่ออายุ
สินมั่นคงประกันภัย ประเภท 1

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : https://www.smk.co.th/

มาดูด้านบริการกันบ้าง บริษัทสินมั่นคงประกันภัย มีบริการดี ๆ มากมายอย่างเช่น SMK Speed Guarantee 1 ที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุภายใน 25 นาที และ SMK Speed Guarantee 2 ที่รับประกันมาตรฐานระยะเวลา ซ่อมและคุณภาพการซ่อมรถยนต์ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง และอื่น ๆ อีกเพียบอย่างเช่น นำระบบ Document Image Processing และกล้องดิจิตอลมาใช้ในงานสินไหมในเขตกรุงเทพเต็มระบบ แต่เราไปดูบริการด้าน ศูนย์ซ่อมรถยนต์ในเครือ โรงพยาบาลคู่สัญญากันดีกว่า ว่าบริษัทมีที่รองรับครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ไหม

 

สินมั่นคงประกันภัยดีไหม Pantip

พาไปส่องเพื่อน ๆ ชาว Pantip กันหน่อยว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรจากผู้ที่ใช้บริการจริง และเปรียบเทียบกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจและมองหาอยู่ ลองมาดูความคิดเห็นกันก่อน คิดว่าน่าจะได้เป็นทางเลือกไม่มากก็น้อยครับ

หัวข้อ : สินมั่นคงประกันภัย บริการเป็นยังไงบ้างค่ะ?

สินมั่นคงประกันภัยดีไหม Pantip

บริการอู่ในเครือของ สินมั่นคงประกันภัยดีไหม

สินมั่นคงประกันภัยดีไหม Pantip

บริการโทรแจ้งเคลมของ สินมั่นคงประกันภัยดีไหม

สินมั่นคงประกันภัยดีไหม Pantip

บริการของ สินมั่นคงประกันภัยดีไหม

หัวข้อ : ประกันชั้น 1 ของวิริยะ กรุงเทพ สินมั่นคง เจ้าไหนดีกว่ากันหรอครับ

สินมั่นคงประกันภัยดีไหม Pantip

เปรียบเทียบกรุงเทพ, วิริยะและสินมั่นคง

สินมั่นคงประกันภัยดีไหม Pantip

เปรียบเทียบกรุงเทพ, วิริยะและสินมั่นคง

สินมั่นคงประกันภัยดีไหม Pantip

ข้อดี – ข้อเสีย สินมั่นคงประกันภัย

อ่านบทความที่ใกล้เคียง : กรุงเทพประกันภัยดีไหม

หากถามว่า สินมั่นคงประกันภัยดีไหม ก็คงต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่เปิดให้บริการมานานพอสมควร สะสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเป็นที่รู้จักของใครต่อใคร ด้วยราคาเบี้ยที่ไม่แพงมากจนเกินไป และบริการจากที่ได้รีวิวไปจากผู้ที่ใช้บริการจริงก็ไม่ได้แย่นะครับ สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจประกันแต่ไม่รู้จะไปทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี ผมว่าโอเคนะครับ ยิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาเกี่ยวกับรถ ไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือมือใหม่หัดขัด แนะนำให้เป็นประกันชั้น 1 นะครับที่คุ้มครองครอบคลุมที่สุด หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน ๆ ได้ไม่มากก็น้อยครับ