ค่าสินไหมทดแทน คือ ??? สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ค่าสินไหมทดแทน คือ ??? สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดเเทน หรือ ค่าทำขวัญ ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการรับผิดชอบ ค่าสินไหมทดเเทน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายอะไรก็ตาม ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต...